Hoeveel nadeel wordt veroorzaakt door "wantrouwen" in de samenleving?

Er zijn heel veel controle organen/instanties en afdelingen bij de overheid en bij bedrijven. Zou het mogelijk zijn de gevolgen van deze niet-productieve onderdelen van de maatschappij uit te drukken in economische en sociologische waarden. Wat kost het ons? Wat levert het ons op? Wat doet het met het welzijn/geluk van mensen?