Hoeveel methaan komt er vrij tijdens de opslag van biomassa. Welke invloed heeft dat op de duurzaamheid van biomassa als brandstof en op klimaatverandering.

Om de uitstoot van CO2, broeikasgas, door het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan wordt vanuit Europa (Renewable Energy Directive) het gebruik van biomassa als brandstof gestimuleerd. Wanneer biomassa niet droog opgeslagen of getransporteerd wordt gaat het gisten en wordt methaan geproduceert. Methaan is als broeikasgas 23 keer schadelijker dan CO2. Beschikbaar onderzoek naar de geproduceerde hoeveelheid methaan is onvoldoende om conclusies te kunnen trekken over de invloed op de duurzaamheid van biomassa als brandstof. Fins onderzoek laat echter zien dat methaan dat door vergisting ontstaat de belangrijkste bijdrage aan broeikasgasemissie kan zijn in de productieketen van biomassa. Om de klimaatwinst van biomassa als brandstof ten opzichte van fossiele brandstoffen te kunnen bepalen, is kennis over methaan emissie en de mogelijkheden om deze emissie tegen te gaan essentieel. Daarvoor is onderzoek noodzakelijk. Contact mij voor een litteratuurlijst.