Hoeveel mensen zou je met de technische kennis van nu, theoretisch maximaal door de lucht kunnen vervoeren met zonne-energie?

Ik vermoed dat we te afhankelijk zijn als mondiale samenleving van de luchtvaart. We moeten naar een groene economie waarbij de luchtvaart enorm zal moeten inkrimpen. Voor de onmogelijkheid van de luchtvaart op lange termijn heb ik geen bewijs en daar kan dit onderzoek mogelijk bij helpen of ze kan mijn vermoeden ontkrachten..