Hoeveel invloed heeft een depressie of een burnout op onze creativiteit?

Depressie en burnout zijn de samenleving ingeslopen. Moeten we ons hier zorgen over maken, dat dit ten koste gaat van innovatie in de toekomst? Lopen we de kans dat mensen niet meer tot het gaatje durven gaan doordat ze een veiligheidsbuffer inbouwen ter voorkoming van een nieuwe depressie/burnout? Dat, doordat ze niet tegen de druk kunnen, innovaties (veel?) langzamer gaan verlopen? Op deze vragen veel vervolgvragen gesteld kunnen worden, waarbij je veel bedenkingen op de uitkomsten kunt/zult hebben?