Hoeveel heiligdommen gewijd aan de heilige Anna zijn er in Nederland?

De Heilige Anna is de moeder van Maria.

Bijbehorende clustervragen