Hoeveel gezondheidsschade heeft de homeopathie aangericht?

Inmiddels staat wel vast dat homeopathie als geneeskunde afgedaan heeft: zieke mensen worden er niet beter van. Het fundament van de homeopathie - gezonde mensen ontwikkelen ziekteverschijnselen na inname van of contact met een homeopathisch middel - is echter nog onvoldoende onderzocht. Is het mogelijk dat homeopathische middelen aan de basis liggen van vele chronische ziektes die nog onvoldoende verklaard zijn? Denk aan autisme, gedragsproblemen, ME/CVS, fibromyalgie e.d. Veel van ons drinkwater is verontreinigd met homeopathische middelen, al dan niet op energetisch niveau. Water is immers een belangrijke informatiedrager, zoals bewezen door Nobelprijswinnaar Montagnier. Over diens theorieën heeft recentelijk een energetisch onderzoeker en adviseur gesproken op Studium Generale aan de TU Delft, dus de theorie moet volstrekt serieus genomen worden. De mogelijkheid van gezondheidsschade door homeopathie ook. Het zou goed zijn die in kaart te brengen.