Hoeveel economisch voordeel kan met name het MKB in Nederland realiseren als ontwikkeling en valorisatie van risk assessment zonder proefdieren een speerpunt wordt in de (toegepaste) wetenschap?

Wereldwijd wordt veel veiligheidsonderzoek gedaan dat niet de gewenste bescherming voor mens en milieu biedt. Omdat ze gedaan worden in proefdieren. Uitgezocht kan worden hoeveel geld hieraan besteed wordt. Op basis hiervan kan berekend worden hoeveel investeringen in nieuwe veiligheidstesten kunnen opleveren. Testen die zijn gebaseerd op moderne biologie. Waarbij het startpunt de menselijke biologie is. En waarmee de gezondheidsrisico’s voor de mens beter kunnen worden ingeschat. Wat kan hun bijdrage zijn aan de groei van de Nederlandse economie? Dit kan een verdere impuls geven aan wetenschappelijke groepen in Nederland die al bezig zijn met dit soort onderzoeken, waarin diertesten worden vervangen door proefdiervrij veiligheidsonderzoek. Wetenschap en bedrijfsleven, vooral MKB in de vorm van start ups rond universiteiten, krijgen hiermee een boost om nog meer te gaan samenwerken. En het is beter voor mens en dier.