Hoeveel creativiteit kunnen we aan?

Ik heb het idee dat veel vernieuwing/creativiteit slechts erkenning krijgt van de massa als deze binnen bepaalde normen blijft. Als je te dicht bij het reeds bestaande blijft zal je geen creativiteit worden toegekend, maar ook als je te ver "out of the box" gaat (buiten heersende paradigma's) zal dit het geval zijn. Er moet een soort optimum-aanpassing (niet te weinig, niet te veel) zijn aan hetgeen wat we reeds kennen, wat we (gemiddeld genomen) als ultiem creatief zien. M.a.w.:Bestaat er een optimale (meetbare) mate van aanpassing aan het reeds bestaande wat men als ultiem creatief beschouwt?