Hoe zullen de verschuivende machtsverhoudingen in de wereld (opkomst van niet-westerse landen) de internationale governance veranderen?

Deze vraag is een onderdeel van de strategisch beleidsagenda van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is van belang om de effectiviteit van het internationale systeem op de lange termijn te waarborgen.