Hoe zouden we het schoolsysteem aan kunnen passen voor een bredere voorbereiding op het leven?

Het schoolsysteem is naar mijn idee nu erg gericht op de voorbereiding voor je werkende leven. Zou het niet veel voordelen opleveren om de educatie op scholen te verbreden naar een voorbereiding op je gehele leven ipv alleen op je werkende leven. En hoe zou daar dan invulling aan gegeven kunnen worden?