Hoe zou je kunnen bewerkstelligen dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de positieve kwaliteiten en talenten van mensen met Downsyndroom, gezien het feit dat onze samenleving een grote behoefte heeft aan hun verbindende talenten.

Sinds 2012 doe ik (Gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog) samen met een antropoloog (exploratief) onderzoek naar de specifieke talenten van mensen met Downsyndroom. Het is verrassend welke 'andere' talenten we tegenkomen. Talenten waar de verstandelijk begaafde Nederlander in de huidige tijd voor naar een cursus gaat. Hoe kunnen we nu bereiken dat de wijze van denken en handelen (paradigma verandering) ten aanzien van personen met Downsyndroom bij professionals zó verandert dat die 'andere' talenten beter ontwikkeld kunnen worden. En ....dat de mens met Downsyndroom maatschappelijk gekend en herkend wordt in zijn toegevoegde waarde.