Hoe zou imaging massa spectometrie gebruikt kunnen worden voor het detecteren van tumoren?

Meer onderzoek is nodig op dit gebied.