Hoe zou de samenleving een gemiddelde en zo gezond mogelijke levensduur van circa 80 jaar, en niet substantieel meer, kunnen faciliteren zonder mensen die graag ouder willen worden essentiële toegang tot de gezondheidszorg te ontzeggen.

Preventie, gezondheidsbevordering, medische behandeling en medisch-wetenschappelijk onderzoek gaan op dit moment uit van een 'open einde': verbetering van gezondheid leidt gemiddeld ook tot verlenging van de levensduur, in de loop van deze eeuw tot misschien wel 100. De vraag is of dat maatschappelijk wenselijk is en ook zullen er veel burgers zijn die wel graag zo gezond mogelijk 75 tot 80 worden, maar liever niet 90 of nog hoger. Wat voor advies kan de medische wetenschap geven voor keuzes ten aanzien van leefstijl en (non)consumptie van gezondheidszorg? Welke maatschappelijke keuzes zouden ten aanzien van medisch-wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg gemaakt moeten worden om het doel van 'gemiddeld gezond 80' zo dicht mogelijk te realiseren.En dat binnen het kader van een vrije samenleving die in de gezondheidszorg niet op leeftijd discrimineert en die ook niet massaal zelfdoding voor 'gezonde' 80-plussers propageert of faciliteert.