Hoe zou de democratie eruit zien als je van scratch zou beginnen?

Ons democratisch stelsel heeft landsgrenzen (vastgelegd in oorlogen) als vast gegeven. Dit lijkt me een weeffout in de democratie, met als gevolg dat grote bevolkingsgroepen zich in een bepaald land niet thuis voelen en grensconflicten veroorzaken Landsregeringen bepalen welke verantwoordelijkheden ze delegeren aan lagere overheden (provincies en gemeenten) en welke ze delegeren naar hogere overheden (europa, VN). Is er een model denkbaar waarbij de hoogste autoriteit, dus ook die over (lands)grenzen, gaat naar de kiezer? Geef bv de kiezer twee stemmen. Eén woonomgeving georiënteerd en één overtuiging georiënteerd, zoals godsdienst, liberaal of dierenwelzijn. De overtuiging georiënteerde stem hoeft niet aan gebiedsgrenzen gebonden te zijn. Het bestuur wordt steeds opgeschaald naar hogere eenheden (voor het woonomgeving gerichte bestuur is het individu de kleinste eenheid, daarna volgt het gezin, de buurt, de gemeente, de streek, de staat, de superstaat, europa). Elke eenheid heeft een minimale en een maximale grootte, te groot betekent splitsing, te klein fusie. Op de grens kan men kiezen waarbij men aansluit. De eenheid bepaalt wat naar een hoger nivo wordt gedelegeerd. Minderheden moeten volgen.