Hoe zorgzaam zijn wij eigenlijk voor ons creatieve potentieel?

Door de lage waardering (in onze maatschappij) van eigenschappen die behoren bij de creatieve mens, en bij het creatieve proces, krijgen creatievelingen niet de (h)erkenning, voeding en tijd die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van deze talenten. Door de huidige inrichting en selectieprocessen van ons onderwijs en de arbeidsmarkt blijft een groot deel van dit creatieve potentieel onontdekt, onderontwikkeld en dus onbenut. Door onderontwikkelde creatieve talenten in te zetten in meestal weinig creatieve arbeidsprocessen ontstaat er grotere kans op ontslag, uitval en afhaken van dit type talent. Mogelijk bevindt zich het zo gezochte aandeel creatieve talenten zich dus relatief veel onder het inactieve deel van de beroepsbevolking.