Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen gepersonaliseerde geneeskunde en het verhogen van de volksgezondheid in het algemeen?

Een evenwicht tussen screening (waar nuttig), de ontwikkeling van algemene richtlijnen specifiek gericht op ouderen, en dat zoveel mogelijk toegepast rekening houdend met de vaak aanwezige multimorbiditeit en complexiteit van ziekte bij oudere mensen.