Hoe zorgen we ervoor dat infectieziektes ook in de toekomst bestreden kunnen worden met nieuwe generaties antibiotica?

De resistentie van bacteriën neemt hand over hand toe. Zowel preklinische (experimenteel) onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om de bacterie selectief te doden, als klinisch onderzoek naar de effecten zijn van wereldwijd groot belang.