Hoe zorgen we ervoor dat de Waddenzee en de aangrenzende Noordzee weer als een op wereldschaal uniek natuurgebied gaat floreren met een compleet voedselweb?

In de Waddenzee en Noordzeekustzone ligt een zeer waardevol natuurgebied. Steeds weer komen er signalen dat het niet goed gaat: het voedselweb is incompleet, broedvogels doen het slecht, de visstand is ingestort. Tegelijkertijd vinden er heel veel menselijke activiteiten plaats: mosselvisserij, garnalenvisserij, schelpenwinning, zandwinning en -suppleties, zoutwinning, gaswinning, vaargeulverdieping, baggerwerken. Om de effecten in beeld te krijgen en te kunnen duiden is een goede ecosysteemgerichte basismonitoring nodig, die vreemd genoeg nog niet bestaat voor dit gebied. Vooral over de onderwaternatuur (sublittoraal) is verrassend weinig bekend. Wetenschappelijk goed opgezet effectonderzoek naar bv de garnalenvisserij ontbreekt, terwijl daar dringend behoefte aan is. Ook zou de wetenschap kunnen helpen door uit te zoeken welke natuurherstelmaatregelen mogelijk en nodig zijn in het sublittoraal, nu delen van de Waddenzee en Noordzeekustzone vrij zijn of worden gemaakt van menselijk medegebruik. Het zou mooi zijn als de wetenschap daarbij samenwerkt met de terreinbeherende natuurorganisaties.