Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van effectieve medicijnen voor artrose haalbaar wordt ?

Artrose is een zeer veel voorkomende, invaliderende ziekte van het bewegingsapparaat die, met name in ouderen, leidt tot mobiliteits problemen en bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Op dit moment zijn er geen effectieve behandelingen beschikbaar die het artrose proces kunnen vertragen of stoppen. Patiënten worden daarom behandeld met fysiotherapie en palliatieve medicatie totdat ze uiteindelijk in aanmerking komen voor een gewrichtsvervangende operatie. In de EU alleen worden ongeveer 1.36 miljoen gewrichtsvervangende operaties uitgevoerd per jaar. Het merendeel van deze patiënten is ouder dan 70 jaar. Een bijkomend probleem is het feit dat het artrose proces aanzienlijk verschilt tussen patiënten en dat er geen gevoelige methoden aanwezig zijn om veranderingen in het ziekteproces te kunnen waarnemen wat het ontwikkeling van effectieve behandeling bemoeilijkt. Het is daarom van groot belang om de ziekteprocessen van verschillende patiëntengroepen met artrose in kaart brengen en methoden ontwikkelen om deze patiënten groepen te herkennen. Resultaten zullen bijdragen aan een verbeterde behandeling van deze invaliderende aandoening.