Hoe zorgen we ervoor dat de met zorg opgewekte energie niet door onnodig inefficiente machines wordt verspild?

De inpassing van decentrale bronnen (wind, zon, biomassa, waterkracht, etc.) is een belangrijk voor het minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Deze inpassing gaat vooral plaatsvinden in de gebouwde omgeving en het distributienetwerk. Hier bevinden zich de lokale, fluctuerende bronnen en de fluctuerende consumptiepatronen waardoor een lokale afstemming noodzakelijk wordt en op een efficiënte wijze moet plaatsvinden. Het is daarom uiterst belangrijk dat deze energie niet verspild wordt door het gebruik van inefficiente machines.