Hoe zorgen we dat we niet alleen langer leven, maar ook langer gezond blijven?

CBS heeft aangegeven dat de levensverwachting toeneemt, maar dat we vanaf 50 (vrouwen) resp. 53 (mannen) te maken krijgen met toenemende beperkingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we langer in goede gezondheid leven? En kunnen populatiestudies/biobanken als in IJsland, Estland en (nieuw) Duitsland daarbij een rol spelen?