Hoe zit het met nationale belangen in de Europese integratie van na 1945?

'Europa' zoals we dat kennen is de 'uitkomst' van onderhandeling en samenwerking tussen de staten die deelnemen aan het integratieproces. Op die uitkomst is de laatste jaren steeds meer kritiek te horen. Uit onvrede over de Europese structuren wil de Britse regering zelfs een referendum over een eventueel uittreden uit de Unie. Dat roept de vraag op naar het verschuiven van nationale percepties: hoe kan er zoveel onvrede ontstaan over een proces waarin regeringen juist met elkaar onderhandeld hebben en waarin ze, rekening houdend met nationale belangen, gezamenlijk hebben vastgesteld welke koers het Europese proces dient te volgen? Is er in de politiek en in de media wel voldoende kennis en besef van de afgelegde weg? Kan wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een beter begrip van hoe in het verleden gemaakte afspraken van betekenis zijn voor het Europa van nu en voor de Europese burgers?