Hoe zit het echt met de pensioenzekerheid? Is er een betere maatstaf dan de op de rente gebaseerde fictieve rendementen? Welke belangen spelen en waarom: politiek (oa. belastinginkomsten), vakbonden, ouderen, jongeren, banken/verzekeraars, etc.?

Geen redelijk iemand wil dat de pensioenkas wordt geplunderd, maar de indruk is dat er nu een somber beeld wordt gecreëerd, terwijl de werkelijkheid aanzienlijk genuanceerder ligt. De dekkingsgraad van de pensioenen wordt afgemeten aan de rente. Die wordt door de overheid/ECB om allerlei redenen laag gehouden. Dat lage percentage leidt tot zorgwekkende conclusies, zijn die terecht? Het gekke is dat met lage rentes obligaties en aandelen juist floreren, waardoor de reële dekkingsgraad veel hoger is dan het fictieve rendement aangeeft. Langjarige gemiddelde rendementen van mijn pensioenfonds (ABP) liggen ergens bij 7%, incl de nodige beursdips, dus aanmerkelijk hoger dan de rente suggereert. Wat gebeurt er als de rentes stijgen en de koersen van obligaties (en aandelen?) stijgen? Gaan we dan de de pensioenen verhogen terwijl de werkelijke rendementen eventueel (zelfs aanzienlijk?) lager zijn dan de rentes suggereren en we dan dus de kas plunderen? De uitdaging is dit in Jip en Janneke taal uiteen te zetten! Jelle Landstra Gepensioneerd, met goed ABP-pensioen en met 3 kinderen die hij een even goed pensioen toewenst.