Hoe zijn technologische ontwikkelingen en sociale complexiteit aan elkaar gerelateerd?

De huidige samenleving wordt gekenmerkt door groeiende sociale en culturele complexiteit, waarvan men doorgaans aanneemt dat die veroorzaakt wordt door toenemende technologische ontwikkelingen. Deze aanname veronderstelt een lineaire ontwikkeling en bovendien een eenzijdige relatie tussen techniek en cultuur, waarin het eerste de voorwaarde vormt voor het tweede. Eigenlijk wordt er gesteld dat er voor de industriële revolutie geen sprake was van complexe samenlevingen. Een stad als Rome laat met haar geschiedenis van voortdurende opkomst, verval en renaissance zien dat die veronderstelling onjuist is. Het is daarom de vraag hoe complexiteit in historische samenlevingen tot stand kwam en welke factoren daarin een rol speelden. Archeologisch onderzoek en studie van premoderne samenlevingen vanuit cultuurhistorisch perspectief is nodig om een nieuw zicht te krijgen op de achtergrond van sociale complexiteit. De stad Rome, die een lange continuïteit kent van bewoning en staatsvormen, maakt bij uitstek een dergelijke diachrone benadering mogelijk.