Hoe zijn ICT debacles te voorkomen

Bij complexe ICT systemen is er, pas nadat het in gebruik genomen is, volledige duidelijkheid of het voldoet. Met name bij (semi) overheid zie je dat, ondanks SOA en "agile" werkwijze, er te veel in ontwikkeling of wachtend op in productie name is. Dit geeft onzekerheid en werkt vaak blokkerend voor andere ontwikkeling. Dit is echter goed meetbaar en te rapporteren. Sturen op minimaliseren van nog niet in gebruik genomen delen (dagen X gemaakte kosten) zal niet kunnen voorkomen dat er zaken fout gaan of vertragen, maar lijkt wel te kunnen voorkomen dat het tot een "debacle" leidt.