Hoe zijn de kleinste en grootste structuren in het heelal met elkaar verbonden ?

De kleinste bouwstenen en fundamentele natuurwetten bepalen de vorming en de dynamica van het heelal. De impact van "dark matter" op de gravitatiekrachten suggereren het bestaan van onbekende deeltjes (materie), die de vorming van melkwegstelsels en de toekomst van het heelal bepalen. Een ander verband tussen micro- en macro kosmos wordt gevorm door neutrinos. De massa van deze deeltjes is een van de openstaande vragen. Een fascinerende eigenschap van de natuur is ook de asymmetrie tussen gewone materie en anti-materie. Waaropm is er meer materie dan anti-materie in het heelal? De zwaartekracht is een van de 4 fundamentele krachten, die de evolutie van het heelal bepaalt. Snel roterende compacte objecten, zoals zwarte gaten, zenden gravitatiegolven uit die de ruimte-tijd vervormen. Astroparticle physics wil de fundamentele fysische processen en natuurwetten bestuderen, om te begrijpen hoe de eigenschappen van de micro-cosmos (neutrinos, dark matter) de macrosopische eigenschappen bepalen en daarmee ook de toekomst van het heelal.