Hoe zijn de grenzen tussen privé en publiek verschoven onder invloed van social media?

We publiceren steeds meer persoonlijke gegevens online. Wat betekent dit voor onze opvattingen over wat 'persoonlijk' is, wat 'intiem'? En welke rol hebben persoonlijke gegevens in 'media-affaires'? Is 'intiem kapitaal' (Stine Jensen) een machtsmiddel geworden om mensen te laten struikelen in machtsposities?