Hoe zijn biodiversiteit en culturele diversiteit met elkaar verbonden?

In gebieden met een hoge biologische diversiteit vinden we vaak ook veel culturele diversiteit. De precieze correlatie tussen de twee is nooit goed onderzocht. Zowel biodiversiteit als culturele diversiteit worden bedreigd door globalisering. Zijn dezelfde factoren die biodiversiteit bepalen ook verantwoordelijk voor varietie in menselijke cultuur? Een belangrijke expressievorm van culturele diversiteit is taal. Om te overleven in een omgeving met veel verschillende plant- en diersoorten, hebben mensen taal nodig om de vele levensvormen een naam te geven en te classificeren. Is dit de achterliggende reden voor de grote hoeveelheid talen in Centraal Afrika, de Amazone of Nieuw Guinea? Stimuleert biodiversiteit linguistische variatie? Hoe gebruiken mensen taal om de planten en dieren in overzichtelijke rubrieken te verdelen en daardoor makkelijekr te onthouden? Effectieve natuurbescherming vereist de betrokkenheid van mensen die leven in die hotspots van biodiversiteit. Traditionele kennis over planten en dieren hangt nauw samen met lokale benamingen van de flora en fauna, want zonder naamgeving is overdracht van kennis over plant- en diergebruik onmogelijk. Een betere documentatie van lokale plant- en diersoorten en traditionele manieren om de natuur te rubriceren en die kennis over te dragen draagt bij aan de bescherming van zowel biologische als culturele diversiteit.