Hoe ziet onze energie-infrastructuur er in 2050 uit als we minimaal 95% van ons elektriciteitsgebruik en minimaal 80% van onze gasvraag is opgewekt met duurzame energiebronnen en 20% van ons energiegebruik flexibel is (lees: vraag is te verschuiven naar e

De doelstelling van 80-95% CO2-reductie in 2050 betekent een nagenoeg volledig duurzame energievoorziening. Omdat een groot deel hiervan wordt opgewekt door wind- en zonne-energie die een variërende output hebben en omdat bijvoorbeeld de transportsector meer en meer verweven zal zijn met de energiesector (elektrische auto’s, inzet van waterstof en biogas, etc.) dienen we energie te gaan gebruiken op momenten dat die ook voorradig is, dus als het waait en/of de zon schijnt. Dat is niet op alle momenten mogelijk, dus energieopslag zal onderdeel worden van de energie-infrastructuur. En soms is het handiger om biogas te gebruiken om een gebouw te koelen of te verwarmen, terwijl dat op een ander moment beter met (duurzame) elektriciteit kan gebeuren. Bovendien is de meeste nieuwe technologie voor elektrische toepassingen op DC gebaseerd, terwijl de huidige elektriciteitsnetten op AC zijn gebaseerd en is de huidige gasinfrastructuur niet ingericht voor grootschalige toepassing van biogas e.d.