Hoe ziet het energie-landschap eruit bij decentrale productie na de energie transitie?

Bouwen gaat in de eerste plaats over mensen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en sterk uiteenlopende behoeften. Ze hebben behoefte aan beschutting, ontmoeting en samenzijn, maar ook aan vrijheid, herkenning, concentratie en rust; dit alles in een veilige en gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd wordt hun leefomgeving steeds complexer. Hoe kunnen ingrepen in de gebouwde omgeving bijdragen aan het leven van de mens als individu en als onderdeel van een gemeenschap? Alle ontwikkelingen in Nederland vinden plaats in een volledig door de mens gecreëerde omgeving die identiteit en herkenning verschaft, of juist gevoelens van onbehagen en achterstand doet ontstaan. Nederland blijkt een redelijk gelukkig land te zijn, maar toch wordt er steeds meer hinder ervaren van medeburgers, van bouwactiviteiten en van verkeer; fijnstof, stank, lichtvervuiling en geluidshinder. Hinderbeperking en flexibel bouwen worden belangrijker. De focus op techniek verandert naar een focus op de mens: de techniek socialiseert. De gebouwde omgeving moet niet alleen praktische en esthetische, maar ook ecologische en sociaal-maatschappelijk doelen dienen. Onderzoek is nodig naar passende ruimtelijke oplossingen en nieuwe voorzieningen, met een focus op de mens.