Hoe ziet een vooruitkijk spiegel voor de financiele sector er uit?

Mensen in de financiele secyor zijn voor het bepalen van risico's gewend naar het verleden te kijken (in de achteruitkijk spiegel). maar allerlei maatschappellike vraagstukken (klimaat, verlies van ecosystemen, bereiken van planetary boundaries) vragen in toenemende mate aan financiele spelers om meer toekomst gericht te worden. Dan hebben ze een vooruitkijk spigel nodig op basis van breed gedragen scenario's zoals die nu voor klimaat ontstaat. Hoe zien die er voor andere de andere planeteries boudnaries uit?