Hoe ziet een toekomstbestendige virtuele infrastructuur er uit?

In een wereld van toenemende automatisering neemt het gebruik van robotica en ICT ook in de bouw toe. Dit leidt tot een virtuele infrastructuur die verschillende partijen en processen met elkaar verbindt, en bovenal een enorme hoeveelheid data en informatie produceert. Dit zal de manier van bouwen, de bouwplaats en daaraan gekoppelde processen ingrijpend gaan veranderen. Ontwikkelingen zoals BIM, 3D-printing, sensors en drones zullen talrijke mogelijkheden bieden voor constructie en duurzaam beheer van onze leefomgeving. De integratie van verschillende informatiesystemen leidt momenteel echter nog tot veel problemen. Daarnaast ontstaan nieuwe vraagstukken over de balans tussen openbaar en privé. Welke informatie hebben we nodig, en hoe wordt die informatie gedestilleerd uit data-sets? Hoe gaan we de informatie delen, binnen bouw- en beheerprocessen, met beleidsmakers en eindgebruikers? Data science is een kennisgebied dat de toekomst van de bouw en beheer gaat bepalen. Momenteel ontbreekt het aan informatie en inzicht over de kansen en toepassingen van ICT ten behoeve van het klimaat in gebouwen, comfort, gezondheid, welzijn en bovenal de menselijke interactie met technische systemen in gebouwen. Een sterke kennispositie over de inpassing van systeeminnovaties en effectieve toepassing van ICT in de bouw, zal de concurrentiepositie van Nederland blijvend kunnen versterken.