Hoe ziet de historische waterstaatkundige kaart van dalend Nederland (periode 800 - 1800) eruit?

Bodemdaling is een wezenskenmerk van Nederland. Als gevolg van in cultuur brengen van land is het een gevolg van menselijk ingrijpen en het heeft ook grote gevolgen voor mensen gehad. Om dat allemaal te begrijpen is het goed om inzicht te hebben in de fasen waarin dit is gebeurd. Globaal zijn deze fasen: - ontginning van veengebied met afwatering naar lager gelegen rivieren - bescherming van ontgonnen land door kades en dijken en afwatering als buitenwater laag staat - geen natuurlijke afwatering meer mogelijk 'via een schuif in de dijk' - kunstmatige afwatering (windmolens vanaf de 15e eeuw) Veel historische informatie kan beter begrepen worden als duidelijk is in welke fase het land zit waar de informatie betrekking op heeft. Een kaart die de fases fysiek geografische en historisch zo precies mogelijk aangeeft, kan zowel een waardevol hulpmiddel als studieobject op zich zijn.