Hoe zal op middellange termijn de rol van de natiestaat veranderen als gevolg van globalisering?

Steeds meer processen globaliseren. We worden steeds meer uitgenodigd en uitgedaagd globaal te denken. Tegelijk zijn veel zekerheden, rechten en sociale dienstverlening gekoppeld aan natiestaten. De rol van de natiestaat verandert. de autonomie van landen neemt af, wordt ingeperkt. Ze hebben geen invloed op besluiten van ondernemingen. Ze worden ook steeds meer ingeperkt door internationale spelregels. dat raakt ook aan hjetdemocratisch gehalte: burgers kunnen veel dingen willen, maar hun overheiud beschikt lang nioet altijd over de middelen om de wensen van burgers in te willigen. Hoe moeten we voor dew toekomst nadenken over de rol van de natiestaat? Moeten we andere verwachtingen koesteren? Moeten we onze zekerheden elders halen?