Hoe zal ‘the quantified zelf’ zich de komende jaren gaan ontwikkelen, welke kansen en bedreigingen voor individuele mensen en voor de samenleving als zodanig kunnen daarmee samen hangen.

The Quantified Self is de mens die aan zijn lichaam, handelen en geest van alles meet via apps/ sensoren en er vervolgens ook iets t.b.v. zijn eigen handelen en met het oogmerk bepaalde doelen ( bijv. gezonder gaan leven) mee probeert te bereiken. Ten eerste zijn er vraagtekens over de opslag en toegankelijkheid van deze data hoeveelheden. Ten tweede zijn er vraagtekens te stellen bij de kwaliteit van de waarneming waarop de ‘quantified self’ zich baseert (wordt bloeddruk, hartslag, loopbewegingen en talloze andere wel adequaat gemeten?). Ten derde ligt de vraag voor naar de causaliteit van hetgeen gemeten is en het daar door ‘the quantified self-mens’ op interveniëren. Ongewenste neveneffecten zouden ook onderzocht moeten worden.