Hoe wordt NL onafhankelijk van fossiele brandstoffen?

Een van de puzzelstukjes voor de oplossing van het energievraagstuk is 'opslag' Hierbij worden veelal batterijen genoemd, maar ook “supercapacitors", gevuld met elektrolytische vloeistof” kunnen hier een belangrijke rol spelen. Dankzij hun porositeit op de nanometer-schaal hebben ze een enorme opslagcapaciteit en kunnen daarmee dienen als opslagmedium van elektrische lading (dus als een batterij) maar ook vanwege hun temperatuur afhankelijke capaciteit gebruikt kunnen worden om restwarmte om te zetten in elektriciteit. Daarnaast kunnen nanoporezue materialen zoals membranen en supercapacitors ook een rol spelen bij de opwekking van "blauwe energie” (opgewekt uit het mengen van zoet en zout water).