Hoe wordt Nederland onafhankelijk van fossiele brandstoffen?

In de huidige overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame energie aanpak, is de ontwikkeling van nieuwe materialen een essentiële component. Materialen spelen uiteraard een belangrijke rol in vrijwel alle aspecten van de energieketen (bijv. nieuwe composieten voor windmolens, hoge temperatuur staal voor efficiëntere processen, en nieuwe materialen voor conversie en opslag van energie). Traditioneel krijgen maar een klein aantal materialen grote aandacht binnen NL en de notitie is dan ook geenszins dekkend. Vanuit de werkgemeenschap COMOP willen wij ons richten op materialen die te maken hebben met energieconversie, energie-opslag en energiegebruik. De vraag naar energie voor onze informatiemaatschappij groeit exponentieel, mede doordat apparaten meer en meer verbonden worden met het net (internet of things). Het energieverbruik van microelectronica wordt in sterke mate bepaald door de dissipatieve processen, op chipniveau. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor materialen die energie-zuinig kunnen omgaan met het opslaan en verwerken van informatie. De huidige IC technologie zal moeten transformeren en materialen inbouwen die radicaal anders werken (bv. quantum informatica, spintronica, en neuromorf computing) en doorgeven (bv. quantum draden, koolstof nanobuizen).