Hoe wordt Nederland onafhankelijk van fossiele brandstoffen?

In de huidige overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame energie aanpak, is de ontwikkeling van nieuwe materialen een essentiële component. Materialen spelen uiteraard een belangrijke rol in vrijwel alle aspecten van de energieketen (bijv. nieuwe composieten voor windmolens, hoge temperatuur staal voor efficiëntere processen, en nieuwe materialen voor conversie en opslag van energie). Traditioneel krijgen maar een klein aantal materialen grote aandacht binnen NL en de notitie is dan ook geenszins dekkend. Vanuit de werkgemeenschap COMOP willen wij ons richten op materialen die te maken hebben met energieconversie, energie-opslag en energiegebruik.