Hoe wordt in Nederland de talige en culturele relatie met Vlaanderen (België), Suriname en de Caribische eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten gepercipieerd?

Als beleidsorganisatie voor het Nederlands, wil de Taalunie graag weten hoe Nederlanders aankijken tegen de samenwerking in Taalunieverband.