Hoe wordt de 'nationale' herinnering aan een bepaalde gebeurtenis gebruikt om een nationale identiteit te creëren?

Vaak groeit een bepaalde gebeurtenis uit tot de bron van nationalisme in een land. In mijn scriptie gebruik ik de casus Australië, waar de Slag bij Gallipoli in de Eerste Wereldoorlog nog altijd wordt gezien als het begin van de natie. Veel Australische politici (inclusief enkele prime ministers) en schrijvers noemen de Slag bij Gallipoli de bron van de Australische identiteit. Het land was toentertijd een dominion van Groot-Brittannië, maar na de deelname aan de Eerste Wereldoorlog werd er voor het eerst een echte Australische identiteit gevoeld. Het was het begin van een typisch Australische vorm van nationalisme. Het beeld dat gecreëerd werd van de Australische strijders bij Gallipoli werd gebruikt om als het ware een set Australische waarden te creëren (mannelijkheid, dapperheid etc.). Pas recentelijk is dit beeld onder vuur gekomen, nu veel schrijvers het onrealistisch noemen en de bron van een in hun ogen militaristische maatschappij. Maar hoe wordt zo'n beeld dan gecreëerd en hoe verandert het in de loop van de tijd.