Hoe worden emoties en de uiting van gevoelens beinvloed door het emotionele klimaat van een samenleving en hoe kunnen we emoties in het verleden reconstrueren en begrijpen?

Zijn emoties een biologisch gegeven of zijn ze historische bepaald? Zeker is dat de uiting van emoties van periode tot periode, van samenleving tot samenleving en binnen een samenleving van groep tot groep verschilde. Bepaalde gevoelens werden gewaardeerd en gestimuleerd en andere afgekeurd. Op welke manier heeft dit 'emotionele klimaat' van een periode, samenleving en/of groep(en) daarbinnen niet alleen de uiting van emoties beinvloed, maar ook de gevoelens die men had of in ieder geval toeliet? Welke rol speelde sociale klasse en gender hierbij? En hoe ontstonden veranderingen in het emotionele klimaat? Naar emoties in het verleden wordt sinds enige jaren veel onderzoek gedaan, maar de historische bepaaldheid van de emoties, de invloed van een samenleving op emoties en vice versa, worden nog onvoldoende begrepen. Toch hebben emoties een grote invloed gehad op het verloop van onze geschiedenis. Ik zou willen pleiten voor een extra impuls van dit historische onderzoek, ook in vroege periodes zoals de klassieke oudheid, waarbij misschien ook nieuwe wegen bewandeld kunnen worden door samen te werken met psychologen.