Hoe werkt informatie en welke gevolgen heeft de digitalisering voor hoe mensen informatie krijgen, leren, zich vermaken, en overtuigd worden?

De digitale revolutie en alomtegenwoordigheid van moderne communicatietechnologie hebben onze maatschappij, onze cultuur en ons dagelijks leven diepgaand veranderd. De hoeveelheid, toegankelijkheid en diversiteit aan informatie is explosief toegenomen, en onze culturele en economische ontwikkeling is in toenemende afhankelijk van digitale communicatiemiddelen, en van ons vermogen om massale en complexe informatiestromen te ontsluiten en te analyseren. Wat is informatie? Hoe wordt informatie gecodeerd in beeld, taal en gedrag? Hoe wordt het overgedragen en ontsloten? Hoe kunnen algoritmes de schatten aan informatie ontdekken die in voortdurend veranderende wolken van gegevens schuil gaan? Hoe kunnen we bepalen welke informatie relevant, correct en betrouwbaar is? Als een computer een antwoord geeft, waarom zouden we dat antwoord vertrouwen? Hoe kunnen we informatie veilig overdragen of verkrijgen zonder dat onbedoeld geheimen worden prijsgegeven? Hoe werkt communicatie binnen sociale netwerken? Welke invloed heeft het vermogen om automatisch communicatie en gedrag binnen netwerken te voorspellen op onze cultuur en democratie? Wat is de blauwdruk van menselijke taal? Kunnen we betere programma’s ontwerpen voor automatisch vertalen en beeldanalyse? Deze vragen, die grote maatschappelijke implicaties hebben, kunnen alleen worden beantwoord via een multidisciplinaire benadering, met bijdragen van onder andere sociale wetenschappers, taalkundigen en andere geesteswetenschappers, informatici, logici en juristen.