Hoe werden de vele kastelen en buitenplaatsen bewoond en gebruikt?

Nederland kent enkele honderden kastelen en buitenplaatsen. Een groot aantal hiervan is de afgelopen jaren vanuit de architectuur- en bouwhistorie bestudeerd. Een behoorlijk percentage hiervan wordt nu continu bewoond, en ander deel is herbestemd. Maar oorspronkelijk was dit geheel anders. Op welke wijze werden deze kastelen en buitenplaatsen in de voorafgaande eeuwen bewoond en gebruikt? Wanneer woonden de eigenaren in de stad, en wanneer juist buiten? En hoe werkte dit als een familie meerdere kastelen en buitenplaatsen bezat, of meerdere stadshuizen? Naar de wooncultuur op deze belangrijke locaties is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan, zeker niet vanuit een breder nationaal perspectief.