Hoe was de waardering van de vrouw in het allereerste christendom direct na de dood van Jezus?

Het is erg belangrijk dat het allereerste christendom goed voor het voetlicht komt in deze tijd. Jezus zelf sprak met diep respect over vrouwen en achtte hen net zo hoog als mannen. Dus is het logisch dat in het vroegste christendom de vrouw hoog in aanzien stond. Zo kon zij bijvoorbeeld ook bisschop worden. Het gaat hier dus om het geloof van de Nazareners, de therapeutische tak van de Essenen. Jezus werd 'Jezus de Nazarener' genoemd; hij behoorde waarschijnlijk tot deze groep vredelievende mensen. Waarom is dit alles van groot belang? Omdat dan aan iedereen duidelijk wordt dat de vrouw in religieus en spiritueel opzicht volledig gelijkwaardig is aan de man en dat de Kerk hier een verkeerde weg heeft bewandeld. Het oorspronkelijk christendom zou met dit onderzoek in ere hersteld kunnen worden! De vrouw zou haar eigen plaats in de Kerk weer kunnen innemen en ook kardinaal of zelfs paus kunnen worden. Let op: Rabbi's moesten in de tijd van Jezus ook trouwen en kinderen voortbrengen. Jezus was dus hoogstwaarschijnlijk zelf ook getrouwd. Als echtgenote komt dan Maria Magdalena als eerste in aanmerking. Dit kan ook diepgaander uitgezocht worden dan tot nu toe het geval is.

Bijbehorende clustervragen