Hoe waarschijnlijk is het dat Europa, voor het einde van deze eeuw, voornamelijk Moslim zal zijn, en zoja - hoe kunnen Europeanen op de meest harmonieuze en constructieve manier mogelijk om leren gaan met deze nieuwe realiteit?

De combinatie van immigratie, reproductie patronen, economische ontwikkelingen, conflict in het Midden Oosten en (Noord) Afrika, en 'wervende' karakter van Islam, leiden onvermijdelijk tot een veel sterkere proportie islamitische bevolking in Europa. Europeanen, echter, spenderen heel veel tijd, energie en geld om deze historische ontwikkeling tegen te houden. Is dit productief? Kunnen we niet beter onze energie en resources besteden aan het uitvinden van nieuwe oplossingen voor de samenleving, of zelfs de nieuwe mix te omhelsen om de kracht van de diversiteit ('hybrid vigor') te ontplooien zoals oorspronkeijk in Amerika het geval was?