Hoe waarborgt de wetenschap kwaliteit van onderzoek met "research data management" en "software sustainability"?

Hoe garanderen we kwaliteit, duurzaamheid en uitwisseling van data en van software voor onderzoeksdoeleinden? Wat zijn institutionele arrangementen om de kwaliteit hiervan te garanderen? Deze vraag wordt ingediend door ePLAN, de alliantie van eScience en Data Research Centers in Nederland (http://escience-platform.nl/ en penvoerder NLeSC www.esciencecenter.nl)