Hoe vormde en vormt technologie (van muziekinstrumenten tot iPhones) ons vermogen om te horen en te luisteren, en in hoeverre bieden digitale communicatiemiddelen (mogelijkheden tot) nog niet eerder geregistreerde ervaringen van kunst?

Deze vraagstelling is een aanpassing van een eerder ingediende vraag en reflecteert de historische expertise op het gebied van muziek en technologie waarmee de leerstoelgroep Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam zich al internationaal profileert. De expertise bevindt zich in een solide netwerk van partners: - - De vraagstelling biedt mogelijkheden om cultuurhistorische, technologische, en computationele wetenschappelijke inzichten en methodes met elkaar te combineren. - - De vraagstelling biedt mogelijkheden tot artistieke en maatschappelijke toepassingen, inclusief het testen van inzichten in artistieke en maatschappelijke omgevingen en het opzoeken van het grensgebied tussen conceptueel en artistiek onderzoek. Samenwerking tussen de leerstoelgroep muziekwetenschap en het internationaal gerenommeerde Festival Oude Muziek Utrecht en Holland Festival (HF) geeft daar een indruk van. Zo presenteert het HF op 31 mei de compleet digitale en interactieve liederencyclus The book of sand van de Nederlandse componist Michel van der Aa, waarin (niet meer passieve) toeschouwers en luisteraars zich d.m.v. drie parallelle muzikale en filmische lagen langs uiteenlopende gezichtspunten, personages en routes bewegen. Niet alleen is de cultuurhistorische contextualisering van zulke initiatieven is belangrijk, ook onderzoek naar huidige maatschappelijke, sociale en affectieve implicaties van die initiatieven biedt inzichten voor een keur aan wetenschappelijke domeinen en het maatschappelijk middenveld.