Hoe voorzien we de wereldbevolking van voldoende, veilig, gezond en lekker voedsel geproduceerd op een duurzame (gesloten kringlopen) manier, passend bij wat de aarde kan dragen?

De voedselsystemen in de wereld staan onder steeds hogere druk om de wereldbevolking van genoeg voedsel te voorzien. Tegelijkertijd worden deze systemen steeds kwetsbaarder, o.a. ten gevolge van tekorten in grondstoffen (water, nutriënten) en veranderende voedselpatronen. Om op een duurzame wijze aan de extra vraag naar voedsel en groene grondstoffen te kunnen voldoen is toename van de productie op het huidige areaal, maar ook het zuiniger omgaan met grondstoffen en beter sluiten van kringlopen, essentieel: ‘twee keer meer en twee keer beter met twee keer minder’. Tevens is het van belang dat verliezen gedurende de oogst zoveel mogelijk worden voorkomen en dat de productie geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat, de omgeving, genetische- en natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit. Tot slot is het belangrijk dat de voedselproductie in de gehele keten, van grond tot mond, gegarandeerd veilig is.