Hoe voorkomen we stress in de babytijd die leidt tot latere ongezondheid?

Veel is bekend over het belang van vroege hersenontwikkeling, beginnend bij het kind in utero, en gedurende de cruciale eerste levensjaren. Welke interventies, waar ouders betrokkenheid in hebben, kunnen dan al leiden tot een verbetering van gezondheid, zowel psychisch als somatisch, wanneer deze kinderen straks volwassen zijn? Te denken valt aan alle factoren waarvan we nu weten dat ze een teveel aan stress opleveren, zoals marginalisatie in de maatschappij, lage sociaaleconomische status, lawaai, gezinsproblemen zoals geweld/detentie/middelengebruik, herhaaldelijke separatie. Ik denk aan een langdurig naturalistisch onderzoek bij ouders die blootstaan aan te veel stressfactoren, waarbij de ontwikkeling van het kind en de waarde van eventuele intervenites in kaart worden gebracht. Enorme opbrengsten met betrekking tot levensgeluk, relaties, werk, gezondheid, maatschappelijke en juridische kosten, etc zijn dan haalbaar.