Hoe voorkomen we, door toenemende digitalisering, dat dit tijdperk uiteindelijk het slechts gedocumenteerde tijdperk ooit blijkt te zijn?

Steeds meer data wordt digitaal opgeslagen. Oude computers (bv. bij overlijden) worden weggegooid. De cloud is vluchtig. Oude formaten en gegevensdragers zijn na verloop van tijd niet meer leesbaar (wie kan nog een 5.25 floppy lezen?) Een doos met oude negatieven op zolder komt niet meer voor.